Republica Argentina

C/ República Argentina 277

El projecte organitza un edifici de 29 habitatges plurifamiliars en una parcel·la entre mitgeres a partir de dos volums diferenciats de planta baixa i cinc plantes pis. Un bloc dóna davant del carrer República Argentina i un altre al carrer Sant Gervasi, donant lloc a un pati interior entre tots dos.

El conjunt del projecte acull 29 habitatges de diferents tipologies organitzades en dos volums (12 habitatges al bloc que té accés des de Sant Gervasi i 17 habitatges al bloc que accedeix per República Argentina).

Els dos blocs comparteixen tres plantes sota rasant que ocupen el total de la parcel·la. Una es destina a trasters, sala de telecomunicacions i un espai comunitari; mentre les altres dues es destinen a aparcament amb una dotació de 38 places. L’accés a l’aparcament es produeix pel carrer de Sant Gervasi, aprofitant el punt més baix del solar.

Els nuclis de comunicació vertical dels dos blocs s’adossen a la façana interior, deixant lliures les façanes que donen al carrer.

Les façanes principals es resolen amb façana ventilada, una opció que busca donar una imatge singular a l’edifici alhora que donar resposta a la funcionalitat, l’assoleig i l’escala urbana.

Tornar