Edifici d’interfícies

C/ Tánger 98 08018 Barcelona

A mitjan any 2008, Grup Immobiliari Castellví va finalitzar la construcció del nou edifici d’oficines, situat a la cantonada del carrer Tànger amb Ciutat de Granada, està compost per dos mòduls independents, configurant-se com si fossin dos edificis singulars anomenats “Edifici Torre” i “Edifici Sòcol” amb una superfície total de 19.000m² distribuïts respectivament en 12.589 m² i 6.485 m², així com un pàrquing subterrani de 3 plantes amb capacitat per a 300 vehicles. Compte amb la certificació Leed Gold 2021, amb més de 1.200m2 de terrasses d’ús comú i 450m2 de terrasses privatives.

CARACTERÍSTIQUES

L’EDIFICI 22@INTERFACE BUILDING, estarà dividit en dos edificis independents denominats SÒCAL i TORRE. Disposa de tres plantes soterrani dedicades a aparcament. El sòcol té una superfície total de 9.054 m² distribuïts en planta baixa més de 4 plantes superiors. Les superfícies de les plantes tipus són, aproximadament, de 2.166 m², exceptuant la planta segona que és de 2.556 m². La torre té una superfície total de 12.589 m² distribuïts a planta baixa més 12 plantes superiors i una planta tècnica. Les superfícies de les plantes tipus són, aproximadament, de 918 m².

• Plantes diàfanes amb possibilitat de particions i amb abundant llum natural
• Sòl tècnic practicable per a la distribució de cablejat elèctric, veu i dades
• Fals sostre registrables
• Sistema de climatització independent per zones
• Vigilància i control d’accessos
• Sistema de circuit tancat de televisió
• Enllumenat a través de pantalles fluorescents. Nivell mitjà d’il·luminació 500 lux
• Altes prestacions en infraestructures de comunicacions
• Infraestructura de comunicacions vertical mitjançant Fibra Òptica
• Accés a les diferents operadores de telecomunicacions per via terrestre i satèl·lit

Tornar