Sant Gervasi

Paseo San Gervasio 86

Edifici consta de 29 habitatges entre mitgeres al barri de Sant Gervasi.

El projecte organitza un edifici de 29 habitatges plurifamiliars en una parcel·la entre mitgeres a partir de dos volums diferenciats de planta baixa i cinc plantes pis. Un bloc dóna davant del carrer República Argentina i un altre al carrer Sant Gervasi, donant lloc a un pati interior entre tots dos.

El conjunt del projecte acull 29 habitatges de diferents tipologies organitzades en dos volums (12 habitatges al bloc que té accés des de Sant Gervasi i 17 habitatges al bloc que accedeix per República Argentina).

Els dos blocs comparteixen tres plantes sota rasant que ocupen el total de la parcel·la. Una es destina a trasters, sala de telecomunicacions i un espai comunitari; mentre les altres dues es destinen a aparcament amb una dotació de 38 places. L’accés a l’aparcament es produeix pel carrer de Sant Gervasi, aprofitant el punt més baix del solar.

Els nuclis de comunicació vertical dels dos blocs s’adossen a la façana interior, deixant lliures les façanes que donen al carrer.

Les façanes principals es resolen amb façana ventilada, una opció que busca donar una imatge singular a l’edifici alhora que donar resposta a la funcionalitat, l’assoleig i l’escala urbana.

La promoció esta venuda 100%

Tornar